14 juni, 2022

Arbetsförmedlingen får ny roll i totalförsvaret

BEREDSKAP Arbetsförmedlingen har redan en viktig roll i det svenska totalförsvaret. Nu får de en ny. I höst blir de en av Sveriges beredskapsmyndigheter.

Arbetsförmedlingen får ny roll i totalförsvaret 2 Foto Getty Försvarsmakten

Arbetsförmedlingen har flera uppdrag som en del av Sveriges totalförsvar.

Foto: Getty/Försvarsmakten

– Vi ska samverka i en sektor som heter ekonomisk säkerhet, säger Robert Hansson, säkerhetschef på Arbetsförmedlingen.

Kriget i Ukraina satte definitivt punkt för de senaste årens nedrustning av det svenska försvaret. Nu ska Sveriges militära och civila försvar återuppbyggas i snabb takt, med tanke på det försämrade säkerhetsläget i Europa.

I mitten av maj överlämnade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, en rad förslag för att stärka civilförsvaret till regeringen.

”För att åstadkomma ett robust modernt civilt försvar krävs att all verksamhet, både offentlig och privat, börjar beakta beredskapshänsyn i sin verksamhet. Därför föreslår vi ett brett åtgärdspaket som spänner över samtliga sektorer, säger generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka i ett pressmeddelande från MSB.

En vecka senare presenterade regeringen en myndighetsreform för att stärka beredskapen vid kris och krig.

”Vi gör nu en historisk satsning för att stärka Sveriges civila försvar och krisberedskap”, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson i ett pressmeddelande från regeringen.

60 statliga myndigheter ska bli så kallade beredskapsmyndigheter med särskild betydelse för samhällets krisberedskap och totalförsvar och ansvar för 10 olika sektorer. Myndighetsreformen ska träda i kraft den 1 oktober i år.

En av dessa beredskapsmyndigheter är Arbetsförmedlingen, som tillsammans med bland andra Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket ska ansvara för sektorn ekonomisk säkerhet.

Robert Hansson, säkerhetschef, Arbetsförmedlingen. Foto: Arbetsförmedlingen

– Att bli en ny beredskapsmyndighet innebär ju att man ska sätta upp en särskild struktur, krigsplacera personal, öva, träna och stärka krishantering och kontinuitet från myndigheten, förklarar Robert Hansson som sedan 2019 är säkerhetschef på Arbetsförmedlingen.

Myndigheten har sedan tidigare ett totalförsvarsuppdrag att, när det råder höjd beredskap och regeringen föreskriver om allmän tjänsteplikt, anvisa allmänt tjänstepliktiga till arbeten inom samhällsviktig verksamhet som har brist på personal. Regeringen beslutar om vilka arbetstagare och arbetsgivare som omfattas, men Arbetsförmedlingen fördelar arbetsuppgifterna.

"Normalt sett arbetar vi mot bristyrken. Men i en sådan situation blir det utifrån de arbetsuppgifter som anses samhällsviktiga."

Robert Hansson, Arbetsförmedlingen

– Arbetsförmedlingen ska då anvisa till uppdrag som är av betydelse och inte får tillräckligt med personalresurser, säger han och fortsätter

– Normalt sett arbetar vi mot bristyrken. Men i en sådan situation blir det utifrån de arbetsuppgifter som anses samhällsviktiga. Det är, erfarenhetsmässigt, ofta enklare jobb för att stärka upp transporter, säkerhet, sjukvård och livsmedel.

Arbetsförmedlingens egen personal har till stor del redan ett samhällsviktigt uppdrag och kommer därför antagligen att bli krigsplacerade där när de blir beredskapsmyndighet, tror Robert Hansson.

Han tror inte att den pågående reformeringen av Arbetsförmedlingen, då antalet kontor och anställda dragits ned de senaste åren, kommer att påverka myndighetens roll i totalförsvaret.

– Har vi ett uppdrag som kräver att vi har kompetens och resurser så ska vi naturligtvis planera för det, säger Robert Hansson.

Läs mer >> Socialsekreterare är också en del av totalförsvaret

Stefan Karlsson

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Stöd när AI ska införas på jobbet – ny skrift tipsar...

ARTIFICIELL INTELLIGENS Vad bör du som fackligt engagerad tänka på...
3 oktober, 2023

”Jag ser AI som ett arbetsredskap”

AI Socialtjänsten i Linköping vill ta hjälp a...
3 oktober, 2023

Krönika: "AI kommer att förändra våra jobb"

AI Tillsätt en algoritmombudsman och ett rege...
2 oktober, 2023

Debatt: Inse värdet av sociologer och beteendevetare...

DEBATT Sociologer och beteendevetare underskattas...
28 september, 2023


Läs även

Skillnader i distansarbete mellan yrkesgrupper – ”Fö...

ARBETSMILJÖ Hur påverkas arbetsmiljön av distansarbete...
5 juni, 2023

Så mycket bör du tjäna – kolla om du ligger rätt i lön

LÖN Dags att förhandla eller söka nytt jobb? K...
22 maj, 2023

Arbetslösa i Södermanland lockas till jobb i norr

ARBETSFÖRMEDLING Arbetsförmedlingen startar ett projekt för...
8 maj, 2023

Arbetsförmedlingen varslar 320 beslutshandläggare

ARBETSFÖRMEDLING Nu varslar Arbetsförmedlingen samtliga bes...
2 maj, 2023