22 juni, 2016

Äntligen fler socionomer till barn- och ungdomsvården

Regeringen beslutar idag att den tidigare aviserade miljarden till socialtjänsten ska öronmärkas för att anställa socionomer till den sociala barn- och ungdomsvården.

Kommunerna kommer att tillföras 210 miljoner kronor årligen under fyra år och statsrådet Åsa Regnér har i ett uttalande i media i dag varit tydlig med att regeringens avsikt är att fler utbildade socionomer ska anställas i kommunerna.

- Det är ett mycket välkommet besked från regeringen och jag är glad att man förstått allvaret i situationen inom barn- och ungdomsvården. Jag utgår också ifrån att arbetsgivaren, SKL, nu släpper sitt krav på att få göra undantag från behörighetsregleringen när regeringen skickar en tydlig signal om behovet av att anställa utbildade socionomer för det viktiga och ansvarsfulla jobb som utförs i barn- och ungdomsvården. Sänkta kompetenskrav vore helt fel väg att gå och jag hoppas att dagens besked blir en vändpunkt, säger Heike Erkers, ordförande i Akademikerförbundet SSR.

Situationen inom socialtjänsten har varit mycket ansträngd under flera år. Kommunernas mångåriga försummelser att ta tag i allvarliga arbetsmiljöproblem har lett till höga sjukskrivningstal och personalflykt. Akademikerförbundet SSR tog därför 2014 initiativ till en nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården för att åstadkomma långsiktiga lösningar.

- Den nationella handlingsplanen måste genomföras. Det finns inga genvägar. Rätt kompetens måste rekryteras, arbetsgivaren måste se till att arbetsbelastningen är rimlig, att det finns utvecklingsmöjligheter och karriärvägar i yrket och inte minst handlar det om löner som motsvarar ansvar och kompetens. Dagens besked är ett steg i rätt riktning och nu är det upp till kommunerna att ta sitt fulla ansvar. Vi kommer att följa utvecklingen noga, säger Heike Erkers. 

margareta.bosved@akademssr.se

Senaste nytt

Synpunkter från golvet viktiga i avtalsrörelsen

AVTAL Ett intensivt arbete pågår just nu inom pr...
5 december, 2022

Myndighetspersonal ofta utsatta för hot

ARBETSMILJÖ Anställda på statliga myndigheter utsätts ...
2 december, 2022

Så funkar det: Turordning

ARBETSRÄTT Riksdagen har beslutat om nya turordningsr...
30 november, 2022

Så påverkas Arbetsförmedlingen av regeringens nedskä...

ARBETSFÖRMEDLINGEN 2,1 miljarder kronor. Så mycket minskar an...
29 november, 2022


Läs även

Synpunkter från golvet viktiga i avtalsrörelsen

AVTAL Ett intensivt arbete pågår just nu inom pr...
5 december, 2022

Myndighetspersonal ofta utsatta för hot

ARBETSMILJÖ Anställda på statliga myndigheter utsätts ...
2 december, 2022

Så funkar det: Turordning

ARBETSRÄTT Riksdagen har beslutat om nya turordningsr...
30 november, 2022

Så påverkas Arbetsförmedlingen av regeringens nedskä...

ARBETSFÖRMEDLINGEN 2,1 miljarder kronor. Så mycket minskar an...
29 november, 2022