Socialt arbete

Akademikern
Foto: Sandra Johnson. Dolores Kandelin-Mogard, Akademikerförbundet SSR:s etikråd.

Vi svarar: Nämnden beslutar tvärtemot professionen

Familjehemmet vägrar ha kontakt med sin socialsekreterare och barnets biologiska familj. Men socialnämnden har beslutat att barnet ska stanna. Vad ska socialsekreteraren som utrett ärendet göra?
Akademikern
Akademikern
Utredningen om framtidens socialtjänst har fått ett större uppdrag. Nu ska man undersöka om barnrättsperspektivet behöver bli tydligare i lagen och se över om en särskild äldrelag behövs.
Akademikern
Akademikern
Regeringens pengar till elevhälsan har fördelats. Skellefteå kommun är en av de kommuner som fått mest pengar och kommer att satsa på fler skolkuratorer.
Akademikern
Akademikern
Foto: Getty och Röda Korset. Till vänster: Genrebild. Till höger: Inger Malmström, frivillig krisstödjare inom Röda Korset som under sommaren arbetat i Ljusdal.

Snart ökar efterfrågan på frivilliga krisstödjare

Under sommarens skogsbränder har Röda Korsets behov av krisstödjare varit stort. Nu gör organisationen en satsning på lokal krisberedskap och kommer att behöva fler som arbetar med krisstöd.
Akademikern
Akademikern
Foto: privat. Cecilia Wagneryd är metodstödjare i Borlänge kommun och har projektlett arbetet med nya häftet "Välkommen till oss".

Presenterar ny metod på världskonferens i Dublin

Socialförvaltningen i Borlänge kommun har tagit fram en ny broschyr för barn som ska familjehemsplaceras. Nu åker socialsekreteraren Cecilia Wagneryd på världskonferens i Dublin för att sprida metoden.
Akademikern
Akademikern
Regeringens satsning på den sociala barn- och ungdomsvården har utvärderats. Den visar att flera socialsekreterare anställts och att personalen känner sig mindre stressad, samtidigt finns en oro inför framtiden.
Akademikern
Akademikern
Nu lanseras snabbspåren för nyanlända akademiker med examen inom socialt arbete och samhällsvetenskap. ”Det är min sista chans att få ett jobb inom socialt arbete”, säger studenten Rusul Ayad Mohammad.
Nyhet
Akademikern
KONGRESS 2018. Akademikerförbundet SSR:s kongress har precis avslutats. Vi frågade fyra deltagare vad de tar med sig hem från kongressen.
Akademikern
Akademikern
Foto: Stina Loman. Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR:s ordförande, och Lena Nitz, ordförande för Polisförbundet, inledde sitt nya samarbete med ett besök på Framtid Stockholm i Järva.

Nytt samarbete med Polisförbundet

Nu ska fler goda exempel spridas på hur socialtjänst och polis jobbar tillsammans. Akademikerförbundet SSR och Polisförbundet har inlett ett samarbete för att lyfta det brottsförebyggande arbetet.
Akademikern
Akademikern
Arbetssituationen för socialsekreterare är fortsatt tuff, men det finns ljuspunkter när det gäller arbetsbelastningen. Det visar en färsk Novus-undersökning från Akademikerförbundet SSR.
Akademikern