Rehabilitering

Akademikern
Rehabiliteringsgarantin som ska hjälpa personer med psykisk ohälsa tillbaka i arbete missar målet. Det anser Riksrevisionen, som menar att regeringen antingen bör omforma garantin – eller helt lägga ner den.
Rehabilitering
Akademikern
En kombination av trädgårdsterapi och aktiv jobbcoachning kan hjälpa långtidssjukskrivna kvinnor att återvända till arbetet. Det menar forskare vid Sahlgrenska akademin.
Rehabilitering
Akademikern
Foto: Hjärnkoll. Imorgon kommer det att hållas ett antal manifestationer till stöd för personer med psykisk ohälsa.

"Att inte prata om det är värre"

Vi måste börja prata om psykisk ohälsa på jobbet – både som chef och kollega. Det är den mest hälsofrämjande åtgärden som finns, menar Riksförbundet Hjärnkoll som imorgon manifesterar för värdighet för personer med psykisk ohälsa.
Psykisk hälsa
Akademikern
Företagshälsovården ska jobba för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen. Men i dag används den främst som individuell hjälp till den som redan blivit sjuk av arbetsmiljön, visar en ny studie.
Arbetsmiljö
Akademikern
Foto: mostphotos.

Ohälsosam jobbstress granskas

Friska arbetsplatser förebygger stress. Det är budskapet i en EU-kampanj som rullas ut i 30 länder i dagarna. 2 000 svenska arbetsplatser ska inspekteras för att kontrollera hur de hanterar ohälsosam stress.
Arbetsmiljö
Akademikern
Foto: mostphotos. Personer med olika typer av funktionsnedsättningar stöter på många hinder för att ta sig in på arbetsmarknaden.

"Det finns en blindhet för funktionshindersperspektivet"

Allt fler personer har funktionsnedsättningar enligt Arbetsförmedlingen. Men arbetet med att stärka deras position på arbetsmarknaden går bakåt.
Arbetsmarknad
Akademikern
Antalet sjukskrivna blir bara fler och ökningtakten tilltar i styrka. Och det oavsett diagnos, kön eller sysselsättning, visar Försäkringskassans rapport om sjukfrånvarons utveckling.
Trygghetssystem
Akademikern
Blir du stressad av att semestern står för dörren? Stopp och belägg! Det är dags att sänka kraven. Men du behöver faktiskt inte ligga i hängmattan för att koppla av.
Akademikern
Akademikern
Ont i ryggen, nacken, armar eller axlar av jobbet? Träning kan hjälpa, visar en rapport från Arbetsmiljöverket.
Akademikern
Akademikern
Unga med funktionshinder riskerar att hamna i utanförskap.
Unga med funktionshinder riskerar att hamna i utanförskap.

Unga med funktionshinder får för lite stöd – handläggarna hinner inte med

Många unga med funktionshinder som får aktivitetsersättning får inte tillräckligt stöd för att hitta jobb eller utbildning. En granskning av Riksrevisionen visar att Försäkringskassan både missar att sätta in insatser, och följa upp dem. Handläggarna har inte tid, skriver Riksrevisionen.
Arbetsförmedling