Rehabilitering

Akademikern
Malin Unestål på företagshälsovården hjälper arbetsplatser att lyfta blicken från individ till organisation. Med förebyggande insatser behöver ingen bli sjuk på jobbet.
Psykisk hälsa
Akademikern
Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökar snabbast bland akademiker. Tusentals blir svedda av jobbet. Nu kommer satsningarna som lyfter blicken från individ till organisation. Det är arbetsmiljön, inte individen, som ska förändras.
Psykisk hälsa
Akademikern
Alla HR-chefer vill satsa på hälsofrämjande åtgärder som fungerar. Ändå avgör ofta slumpen vilka insatser de lägger pengar på.
HR
Akademikern
Hur påverkar psykisk ohälsa arbetsförmågan? Och vad behöver chefer lära sig för att stötta anställda? Forskaren Monica Bertilsson och hennes team ska rusta cheferna för framtidens arbetsplatser.
Psykisk hälsa
Akademikern
Kvinnor är mer utsatta än män när det gäller sjukfrånvaro. Trots det godkänns mäns arbetsskador dubbelt så ofta. Nu ska regeringen utreda arbetsskadeförsäkringen för att jämna ut könsklyftan.
Arbetsmiljö
Akademikern
Den psykiska ohälsan ökar i Sverige. Nu satsar regeringen på riktade insatser och en nationell samordnare för att bryta trenden.
Psykisk hälsa
Akademikern
Regeringen skrotar rehabiliteringsgarantin efter omfattande kritik. Istället satsas 1,5 miljarder kronor för att bland annat stärka vårdens roll i rehabiliteringen.
Hälso- och sjukvård
Akademikern
Sjukfrånvaron fortsätter att stiga. Nu ska Försäkringskassan utvärdera och utveckla stödet till arbetsgivare så att fler sjukskrivna kan få hjälp.
Arbetsmiljö
Akademikern
Regeringen satsar miljontals kronor på arbetsplatsnära stöd för att förebygga eller förkorta sjukfrånvaro. Men få arbetsgivare söker bidragen och bara drygt hälften av de öronmärkta pengarna har använts i år.
Psykisk hälsa
Akademikern
Sjukfrånvaron fortsätter att stiga i Sverige. Regeringen genomför därför en stor satsning på ökad hälsa. Nu får Försäkringskassan i uppdrag att stärka sin handläggning.
Trygghetssystem