Mänskliga rättigheter

Akademikern
Foto: Theresia Viska/Akademikerförbundet SSR. Föreläsaren SaraClaes ger sig ut på Öppet Sverige-turné tillsammans med Heike Erkers, förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR.

SaraClaes och Heike på turné

Akademikerförbundet SSR:s Öppet Sverige-turné fortsätter. Förbundsordförande Heike Erkers och föreläsaren SaraClaes besöker flera distrikt under året för att snacka mänskliga rättigheter och ett inkluderande samhälle.
Akademikern
Akademikern
Foto: Margareta Bloom Sandebäck. Socionomen Maja Hagström leder brukarrådet Unga röster i soc där Sanna Syeda hjälper socialtjänsten att utveckla sin verksamhet.

Tema barn: Hon vet hur socialtjänsten blir bättre

Som barn fick Sanna Syeda hjälp av socialtjänsten. Nu utvecklar hon deras arbete i Sollentuna kommuns brukarråd.
Mänskliga rättigheter
Akademikern
Foto: Rasmus Meisler.

Tema barn: Hoppas på lagen

När barnkonventionen blir lag behöver kommuner och myndigheter se över sitt barnperspektiv. Mer kunskap behövs.
Mänskliga rättigheter
Akademikern
På två år ska socionomen Eva Looström ge Angereds barn verkligt inflytande. När barnkonventionen blir lag ska alla, från politiker till barn, veta vad som gäller.
Akademikern
Akademikern
Foto: Jessica Segerberg. Angered kickar igång barnrättsarbetet. När barnkonventionen blir lag ska kommunen vara redo.

Nu tar barnen plats

Trots att Sverige godkände barnkonventionen för över 25 år sedan får barn som har kontakt med myndigheter och kommuner fortfarande inte påverka beslut och åtgärder som rör dem. Nu ska det bli ändring på det. Regeringen vill göra barnkonventionen till lag och planerar för att kunskapslyft i hela landet. Häng med Akademikern till dem som redan satsar på barnen.
Akademikern
Akademikern
Med klar majoritet har riksdagen nu beslutat att införa de nya, hårdare, asyllagarna. Effekten befaras bli att alla nyanlända, inklusive akademiker, vill ta första bästa jobb.
Arbetsmarknad
Akademikern
Foto: Anna Simonsson.

Vem får bygga sitt liv i Sverige?

Sverige har en lång tradition av generöst flyktingmottagande. Men i juni stramas lagarna förmodligen åt. Många som arbetar med integration är skeptiska men förbereder sig nu på de nya förutsättningarna. I nya Akademikern är temat integration.
Migration
Foto: Kollpasoc.se.

Ny sajt ger unga koll på soc

Nu lanserar Barnombudsmannen och Socialstyrelsen Koll på soc. Sajten ska ge barn och unga svar på deras frågor om vad socialtjänsten är och hur de kan få den hjälp de behöver.
Socialt arbete
Akademikern
Anställda inom polisen, migrationsverket och socialtjänsten har olika syn på hur av- och utvisningar av ensamkommande asylsökande barn kan göras på ett värdigt och respektfullt sätt. Det leder till att barnen får motstridiga signaler, enligt forskning från Umeå universitet.
Akademikern
Akademikern
Foto: SEF. Organiserade aktiviteter är ett bra sätt att skapa sammanhang och förebygga psykisk ohälsa bland ensamkommande.

Ensamkommande vill vara delaktiga i asylprocessen

Flyende barn som kommer ensamma till Sverige tas inte emot på bästa sätt. Det har Akademikerförbundet SSR rapporterat i dagarna. Nu berättar Sveriges Ensamkommandes Förening Riksförbund, SEF, om liknande erfarenheter.
Migration