Kriminalvård

Akademikern
Machokultur och kvinnliga medarbetare som haft svårt att berätta om kränkningar. Så beskriver initiativtagarna till Kriminalvårdens upprop #virivermurarna stämningen på jobbet. Nu lämnar de uppropet direkt till arbetsgivaren.
Akademikern
Akademikern
Foto: Anna Simonsson.

Nytt nummer: Arbeta på distans

Fler och fler akademiker arbetar på distans. I nya numret av Akademikern tar vi reda på hur distansarbetet utvecklats och hänger med Jim Enström på Arbetsförmedlingen som gjort distansarbetet till en livsstil. Nu börjar också fler organisationer träffa sina klienter via skärmen.
Akademikern
Akademikern
Bilden visar en iPhone på laddning, med app-ikonerna synliga.
Foto: mostphotos. En smartphone kan vara ett användbart verktyg för frivårdens klienter i framtiden. En ny app ska hjälpa dem att komma ihåg möten och övningar.

Frivården satsar på unik app

Kan en mobilapp hjälpa frivårdens klienter att stärka sin behandling? Det hoppas Kriminalvården, som nu börjar arbetet med att utveckla tekniken.
Kriminalvård
Akademikern
Foto: Simon Eliasson. Monica Olausson och Anders Lantto på Kriminalvården i Luleå upplever inte att arbetsmetoderna matchas med deras kompetens.

Tema Väx: Instängd kunskap

Kriminalvården satsar på arbetssätt som bygger på vetenskap. Men anställda akademiker tycker inte att deras kompetens matchas med arbetsuppgifterna.
Akademikern
Akademikern
Foto: Mostphotos.

Här finns framtidsjobben

Socionomer kommer att få det tuffare på arbetsmarknaden framöver. Framtiden är ljusast för dem som planerar att jobba som lärare, inom vården eller med teknik och datorer.
Arbetsmarknad
Akademikern
Tre myndigheter får nya regeringsuppdrag för att förebygga våldsbejakande extremism. Källkritik, genusperspektiv och kartläggning av metoder är några av de viktigaste redskapen.
Akademikern
Vilka är det som utövar hedersrelaterat våld och hur kan de behandlas? Det är frågan för en grupp forskare, som tar fram nya riktlinjer för Kriminalvården.
Akademikern
Akademikern
Det dödliga våldet är ofta kulmen på en lång period av hot och våld mot kvinnan som ofta även har varit känt inom olika myndigheter.
Foto: Mostphotos. Det dödliga våldet är ofta kulmen på en lång period av hot och våld mot kvinnan som ofta även har varit känt inom olika myndigheter.

Så ska mäns våld mot kvinnor stoppas

17 kvinnor dödas varje år av en man de har eller har haft en nära relation med. Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem som orsakar stort fysiskt och psykiskt lidande. En förslag till nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor har nu presenterats för regeringen.
Akademikern
Akademikern
Foto: Kriminalvården. (Bilden är arrangerad)

"Vi behöver inte skjuta från höften längre"

Hur kommer man åt kriminella värderingar och beteenden? Frivården har fått nya verktyg enligt kanadensisk modell.
Nyhet
Akademikern
Antalet nyintagna i de svenska fängelserna är det lägsta sedan 1950-talet. Och frivården har det lägsta antalet klienter på över ett årtionde. Det visar en ny rapport från Kriminalvården.
Nyhet