Arbetsmiljö

Akademikern
Foto: Annika Clemens. Sysselsättningsgraden hos äldre ökar sakta, enligt siffror som presenterades på Afa försäkring på torsdagen.

Chefen viktig för att äldre ska arbeta längre

Personer som är 56 år och äldre blir långtidssjukskrivna i högre utsträckning än sina medelålders kollegor. Trots det måste fler jobba längre för att behålla välfärden. Då spelar arbetsmiljö och chefens attityd en viktig roll.
Pensionsfrågor
Akademikern
Uttrycket flippade möten kommer från skolans värld. Lektionerna blir flippade när läxan kommer före lektionen.

Spaning: Flippa mötet

Nu är det slut på sega presentationer på möten. Smarta chefer filmar sin dragning och skickar ut den i förväg. Så kan mötet ägnas åt det som är syftet – kommunikation.
Arbetsmiljö
Akademikern
Årets undersökning av socialsekreterares arbetsmiljö visar inget trendbrott. 71 procent har övervägt att söka arbete utanför socialtjänsten.

Var tredje socialsekreterare utsatt för hot

Sju av tio socialsekreterare tycker att de har för hög arbetsbelastning och var tredje har utsatts för hot. Situationen på socialkontoren borde ha förbättrats, säger förbundsordförande Heike Erkers.
Socialt arbete
Akademikern
Foto: Sandra Johnson. Stress i arbetslivet måste få sin rättmätiga plats i arbetsmiljöarbetet, skriver Heike Erkers, ordförande i Akademikerförbundet SSR.

Heike Erkers: Rätten att överleva arbetsdagen

De hundratals människor som dör av stress på jobbet varje år riskerar att bli fler. Därför borde regeringens nollvision mot dödsolyckor i arbetslivet inkludera även stress som orsak, skriver förbundsordförande Heike Erkers i Akademikern.
Arbetsmiljö
Akademikern
Foto: Privat. Lina Viita jobber som psykolog på enheten för arbets- och miljömedicin vid region Östergötland.

Psykologens tips: Prata med stressade kollegor

Stress på jobbet kan leda till både sjukdom och på sikt dödsfall. Så hur ska man agera om man misstänker att en kollega är på väg in i väggen? Lina Viita, psykolog på enheten för arbets- och miljömedicin vid region Östergötland, ger svaren.
Arbetsmiljö
Akademikern
Foto: Anna Simonsson. Eva Charlotte Jonzon och Klas Nordin på Suntarbetslivs resursteam hjälper kommuner att ändra sitt arbetssätt för att minska stressen för medarbetarna.

De motar stressen i grind

För att förebygga sjukdom bildade fack och arbetsgivare Suntarbetslivs resursteam. Klas Nordin och Eva Charlotte Jonzon hjälper kommuner att lura döden.
Arbetsmiljö
Akademikern
Det är viktigt att tala om tystnadskulturen, säger Daniel Hjalmarsson på Akademikerförbundet SSR.

Fler upplever tystnadskultur på jobbet

Var tredje akademiker upplever att det råder en tystnadskultur på arbetsplatsen. – Lokala skyddsombud har varnat länge för detta, säger Daniel Hjalmarsson, utvecklingsstrateg på Akademikerförbundet SSR.
Arbetsmiljö
Akademikern
Fler borde höra av sig till förbundet för rättslig hjälp, med tanke på hur många som blir sjukskrivna av stress, säger Eva Gren, ombudsman på Akademikerförbundet SSR.

Med livet som insats

Jobbstressen skördar liv. Andra blir så sjuka att de inte kan arbeta igen. Ombudsman Eva Gren hjälper dem som drabbas.
Arbetsmiljö
Akademikern
Heike Erkers tycker att det är rimligt att pensionsåldern höjs.

Heike Erkers: Åldersdiskrimineringen måste minska när pensionsåldern höjs

Att pensionsåldern höjs är inte konstigt. Men övriga lagar och regler måste följa med och åldersdiskrimineringen måste minska, säger förbundsordförande Heike Erkers. Redan i dag jobbar 800 av förbundets medlemmar vidare efter 65.
Pensionsfrågor
Akademikern
Eva Nordmark, nytillträdd arbetsmarknadsminister, säger att stressfrågan är prioriterad för regeringen.

Lek med döden - jobbstressen kan leda till fler dödsfall

770 personer dör av jobbstress varje år. Och fler kommer det att bli. Varför får det fortsätta?
Arbetsmiljö