21 april, 2015

Allt fler kvinnor långtidssjukskrivna

Skillnaderna mellan kvinnors och mäns långtidssjukfrånvaro ökar, visar en ny rapport från Nyckeltalsinstitutet. I var fjärde organisation har kvinnorna mer än 5,3 procents långtidssjukfrånvaro.

Enligt Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex Jämix har kvinnor över 5,3 procents långtidssjukfrånvaro i hela 25 procent av alla organisationer. Motsvarande siffra för män uppnås bara i 0,5 procent av organisationerna.

– De höga nivåerna existerar i princip inte för män. Det här är den stora jämställdhetsfrågan i Sverige, säger Anders Johrén, nyckeltalsexpert på Nyckeltalsinstitutet.

Skillnaden mellan kvinnors och mäns långtidssjukskrivning har alltid varit stor, säger Anders Johrén. Men i år har den ökat kraftigt. Även om siffrorna ökat för båda grupper har ökningen för kvinnor varit mycket större.

Varför siffrorna för kvinnor dragit iväg har institutet inte undersökt. Men resultaten visar på klara mönster i vissa särskilt utsatta branscher.

– I yrken eller verksamheter där man har den dagliga mänskliga kontakten med kunder och andra har man en högre långtidssjukfrånvaro än de som har ett skrivbordsjobb. I kommuner har man generellt högre långtidssjukfrånvaro, både för män och kvinnor. Men kvinnor har högre frånvaro än män, säger han. 

Nyckeltalsinstitutet gör sedan 20 år tillbaka årliga systematiska mätningar av personalekonomiska nyckeltal. Uppgifterna baseras på databasen som består av drygt 800 000 medarbetare från medelstora och stora verksamheter inom privat och offentlig sektor. 

Ylva Mossing

Akademikern

Senaste nytt

Så påverkas Arbetsförmedlingen av regeringens nedskä...

ARBETSFÖRMEDLINGEN 2,1 miljarder kronor. Så mycket minskar an...
29 november, 2022

JO kritiserar Sis tillämpning av tvångsåtgärder

SIS Sis har under flera år använt tvångsåtgärd...
28 november, 2022

Han förklarar Sverige för unga flyktingar

MIGRATION Vad innebär det att leva i Sverige – och v...
24 november, 2022

Dålig stämning på jobbet

ARBETSMILJÖ När saker och ting inte kommer upp till yt...
24 november, 2022


Läs även

Så påverkas Arbetsförmedlingen av regeringens nedskä...

ARBETSFÖRMEDLINGEN 2,1 miljarder kronor. Så mycket minskar an...
29 november, 2022

JO kritiserar Sis tillämpning av tvångsåtgärder

SIS Sis har under flera år använt tvångsåtgärd...
28 november, 2022

Han förklarar Sverige för unga flyktingar

MIGRATION Vad innebär det att leva i Sverige – och v...
24 november, 2022

Dålig stämning på jobbet

ARBETSMILJÖ När saker och ting inte kommer upp till yt...
24 november, 2022