15 juli, 2015

Alla kommuner måste ta emot ensamkommande

Antalet ensamkommande barn har ökat explosionsartat och behovet av boenden är akut. Migrationsverket tar nu till tvångslagstiftning för att tvinga samtliga kommuner att ta emot ensamkommande.

Antalet ensamkommande barn och ungdomar som kommit till Sverige för att söka asyl slog nyligen nya rekord. Under årets första sex månader sökte sig 4 546 barn till Sverige – närapå en fördubbling jämfört med samma period i fjol.

Den stora ökningen har gjort bristen på kommunala boenden alltmer desperat. Redan i juni började Migrationsverket anvisa till de kommuner som saknar överenskommelse, som inte påbörjat sitt mottagande eller som har för få platser i förhållande till kommunens folkmängd.  Trots det räcker de platser som länsstyrelserna förhandlat fram med kommunerna inte längre till.

Därför tar Migrationsverket nu till mer drastiska åtgärder för att tvinga samtliga kommuner att ta emot fler barn och ungdomar. Tvångslagstiftningen som infördes i fjol gör det möjligt för Migrationsverket att anvisa barn till samtliga kommuner. Det gäller även de kommuner som redan tagit emot många barn.

Anledningen till tvångslagstiftningen var att vissa kommuner var ovilliga att ta emot ensamkommande flyktingbarn.

Akademikern

Senaste nytt

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023


Läs även

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023