6 oktober, 2015

Akademikerna blir allt fler

Allt fler akademiker får jobb, visar en rapport från Saco. Men trots att kvinnorna dominerar på lärosätena är de högsta cheferna fortfarande oftast män.

3650594-smiling-students-listening-a-lecturer_kopia

Foto: Mostphotos

Var fjärde person som har ett jobb, en och en halv miljoner människor, är i dag akademiker. Antalet har tredubblats de senaste tjugofem åren. Arbetslösheten bland akademiker är dessutom lägre än bland andra grupper, endast 3,6 procent i åldersgruppen 25–64 år. Det visar en ny rapport från Saco som på djupet undersökt akademikernas situation på arbetsmarknaden.

De som har svårast att få jobb är dem som verkar inom konst och media, medan de bästa förutsättningarna finns inom vård och omsorg.

Undersökningen visar också att kvinnorna, som dominerar lärosätena, utgör en majoritet av de unga, högutbildade cheferna. Men efter att cheferna fyllt 30 år sjunker sedan den kvinnliga andelen för att mer än halveras när de har nått pensionsåldern.

Och ju högre upp man kommer på karriärstegen, desto manligare blir det. På vd-nivå är andelen kvinnor bland de akademiskt utbildade cheferna inte mer än 18 procent.

– Det här visar tydligt att vi är långt ifrån ett jämställt arbetsliv. För att fler kvinnor ska kunna nå de högsta positionerna i arbetslivet måste männen ta ett större ansvar för hem och familj och vägen dit går via en tredelad föräldraförsäkring, säger Sacos ordförande Göran Arrius i ett pressmeddelande.

Text: Tim Andersson

Akademikern

Läs även

Svarta listan: Värsta länderna för arbetare

INTERNATIONELLT Världsfacket ITUC:s svarta lista visar att...
28 juni, 2022

66 år blir ny åldersgräns för tjänstepensionen

PTK och Svenskt Näringsliv är överens om ett nytt avtal för tjänste...
23 juni, 2022

Detta har hänt: Mycket oro på vägen mot avtal

AVTAL Den svenska modellen överlevde och ministe...
22 juni, 2022

Historiskt avtal signerat på historisk mark

AVTAL I dag skrev arbetsmarknadens parter under ...
22 juni, 2022