NYHETER

Aktuellt

Akademikern
Utredningen om framtidens socialtjänst har fått ett större uppdrag. Nu ska man undersöka om barnrättsperspektivet behöver bli tydligare i lagen och se över om en särskild äldrelag behövs.
Akademikern
Akademikern
Regeringens pengar till elevhälsan har fördelats. Skellefteå kommun är en av de kommuner som fått mest pengar och kommer att satsa på fler skolkuratorer.
Akademikern
Akademikern
Foto: Rasmus Meisler.

Så funkar det: Provanställning

Passar du för ett visst jobb? Under ett halvår kan arbetsgivaren sätta din insats under lupp. Och säga upp dig om hen inte är nöjd.
Akademikern
Akademikern
Foto: Getty och Röda Korset. Till vänster: Genrebild. Till höger: Inger Malmström, frivillig krisstödjare inom Röda Korset som under sommaren arbetat i Ljusdal.

Snart ökar efterfrågan på frivilliga krisstödjare

Under sommarens skogsbränder har Röda Korsets behov av krisstödjare varit stort. Nu gör organisationen en satsning på lokal krisberedskap och kommer att behöva fler som arbetar med krisstöd.
Akademikern
Akademikern
Foto: rasmus Meisler.

Tid för vila?

Doppar du tårna i vattnet samtidigt som du kollar jobbmejl i mobilen? I så fall är du inte ensam. Allt fler jobbar under semestern.
Akademikern
Akademikern
Ökad byråkratisering i offentlig sektor, mer flexibilitet och större fokus på det personliga varumärket. Forskaren Nanna Gillberg pekar ut tre trender inom nya sätt att organisera arbetslivet.
Akademikern
Akademikern
Foto: privat. Cecilia Wagneryd är metodstödjare i Borlänge kommun och har projektlett arbetet med nya häftet "Välkommen till oss".

Presenterar ny metod på världskonferens i Dublin

Socialförvaltningen i Borlänge kommun har tagit fram en ny broschyr för barn som ska familjehemsplaceras. Nu åker socialsekreteraren Cecilia Wagneryd på världskonferens i Dublin för att sprida metoden.
Akademikern
Akademikern
Regeringens satsning på den sociala barn- och ungdomsvården har utvärderats. Den visar att flera socialsekreterare anställts och att personalen känner sig mindre stressad, samtidigt finns en oro inför framtiden.
Akademikern
Akademikern
Foto: anna Simonsson. Linn Arnewing och Åsa Stål på HR-avdelningen och Saco-S-ordföranden Morgan Westring är överens om att jämställdhet och föräldravänlighet är väl inarbetat. Något som också syns i medarbetarundersökningar.

"Karriären hindras inte av att man är förälder"

På Post- och telestyrelsen är det lätt att hinna med både barn och karriär. Det är Sveriges mest jämställda arbetsplats.
Akademikern
Akademikern
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet. Ardalan Shekarabi tog i dag emot en utredning om tillitsbaserad styrning i offentlig sektor.

Utredning klar – kräver mer tillit till professionen

Bort med stuprör och onödig detaljstyrning. Tilliten till professionen måste öka, det menar Tillitsdelegationen som nu är klar med sin huvudutredning. ”Det här är en viktig start på en förändringsresa”, säger civilminister Ardalan Shekarabi.
Akademikern