24 maj, 2023

100 miljoner för friskare arbetsplatser

ARBETSMILJÖ Hur ska man säkerställa att den ekonomiska krisen inte försämrar arbetsmiljön för anställda i kommuner och regioner? Nu går fack och arbetsgivare ut i en gemensam satsning för att stärka arbetsmiljön.

Fack och arbetsgivare i välfärden satsar 100 miljoner på friskare arbetsplatser. Foto: Getty

Fack och arbetsgivare i välfärden satsar 100 miljoner på friskare arbetsplatser. Foto: Getty

I en gemensam debattartikel presenterar Akademikerförbundet SSR tillsammans med SKR och flera andra fackförbund och arbetsgivarorganisationer inom välfärden en bred kunskapssatsning på friskfaktorer för att stärka arbetsmiljöarbetet i välfärdens verksamheter. Det innebär bland annat en långsiktig investering på drygt 100 miljoner kronor över fyra år, som finansieras av SKR.

– Sveriges kommuner och regioner står inför stora utmaningar både vad gäller kompetensförsörjning och ekonomi. Var sjätte kommun och de flesta regioner budgeterar för ett underskott under 2023, vilket kommer att få negativa konsekvenser för arbetsmiljön.

– Det är nu viktigare än någonsin med förebyggande, långsiktiga satsningar på friskfaktorer för att bidra till att skapa attraktiva arbetsplatser och god arbetsmiljö, samt en bra välfärd för invånarna, säger Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR.

Exempel på friskfaktorer är tidiga insatser och arbetsanpassning, systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen, rättvis och transparant organisation, närvarande och engagerat ledarskap samt delaktighet och inflytande bland medarbetarna.

SKR ihop med parterna samlar runt 4 000 företrädare för fack och arbetsgivare med uppdraget att arbeta med friskfaktorerna på sina respektive arbetsplatser för att kunna möta effekterna av bemanningskrisen och det tuffa ekonomiska läget.

– Det är ett unikt tillfälle att verkligen analysera sin verksamhet och arbetsplats. Vilka förutsättningar finns? Vad kan bli bättre i arbetsmiljön? Nu finns resurser att skjuta till för att jobba långsiktigt med friskfaktorer för att skapa friskare arbetsplatser, säger Heike Erkers.

Hon menar att facket har en viktig roll och ett inifrånperspektiv som är ovärderligt i arbetet för en friskare arbetsmiljö.

– Facket har en väldigt bra insyn i förhållandet på arbetsplatsen, och som förtroendevald har man ett viktigt uppdrag att ge röst åt medarbetarna och jobba tillsammans med arbetsgivaren för att åstadkomma förändring.

Varför gör ni detta just nu?

– Vi måste satsa på friska arbetsplatser alltid, men i kristider är det än mer viktigt. Att arbetsgivare och fack nu går ihop i en gemensam satsning är jättebra, även om det inte är tillräckligt. Man måste skjuta till mer resurser, hundra miljoner räcker inte, men det är en bra start och ett sätt för kommuner och regioner att visa sig från sin goda sida.

Läs också:

Varnar för nedskärningar i välfärden – ”Exceptionellt läge”

Fack och arbetsgivare som går ihop i gemensam satsning:

Akademikerförbundet SSR

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation

Sveriges Lärare

Akademikeralliansens representantskap

Kommunal

Vårdförbundet

Sveriges läkarförbund

Vision

Therese Johansson

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Facket kräver handledning för alla kuratorer – ”Har ...

FACKLIGT I Region Västerbotten arbetar många av vår...
18 april, 2024

Så ska du agera om Kommunal går ut i strejk

STREJKVARSEL Kommunal har varslat om strejk. Medlemmar ...
16 april, 2024

Nya löner på gång – så maxar du ökningen

LÖN Anställda i kommuner och regioner får 3,3 ...
16 april, 2024

Mer pengar till Kriminalvården och Sis i vårbudgeten

VÅRBUDGET Kriminalvården får ett tillskott på 1,4 mi...
15 april, 2024


Läs även

Facket: Fler måste kunna få omställningsstudiestöd

OMSTÄLLNING Akademikerförbundet SSR kräver mer pengar ...
9 april, 2024

Ny lokalförening i Nyköping står upp för socialsekre...

FÖRTROENDEVALDA Nystartade lokalföreningen i Nyköping kämp...
8 april, 2024

Fyra nya namn föreslås till förbundsstyrelsen

AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR Fyra nya namn finns med i förslaget till n...
2 april, 2024

Siffersatt avtal i hamn – 3,3 procent i löneökning

AVTAL Nytt kollektivavtal är klart och garantera...
28 mars, 2024