24 maj, 2023

100 miljoner för friskare arbetsplatser

ARBETSMILJÖ Hur ska man säkerställa att den ekonomiska krisen inte försämrar arbetsmiljön för anställda i kommuner och regioner? Nu går fack och arbetsgivare ut i en gemensam satsning för att stärka arbetsmiljön.

Fack och arbetsgivare i välfärden satsar 100 miljoner på friskare arbetsplatser. Foto: Getty

Fack och arbetsgivare i välfärden satsar 100 miljoner på friskare arbetsplatser. Foto: Getty

I en gemensam debattartikel presenterar Akademikerförbundet SSR tillsammans med SKR och flera andra fackförbund och arbetsgivarorganisationer inom välfärden en bred kunskapssatsning på friskfaktorer för att stärka arbetsmiljöarbetet i välfärdens verksamheter. Det innebär bland annat en långsiktig investering på drygt 100 miljoner kronor över fyra år, som finansieras av SKR.

– Sveriges kommuner och regioner står inför stora utmaningar både vad gäller kompetensförsörjning och ekonomi. Var sjätte kommun och de flesta regioner budgeterar för ett underskott under 2023, vilket kommer att få negativa konsekvenser för arbetsmiljön.

– Det är nu viktigare än någonsin med förebyggande, långsiktiga satsningar på friskfaktorer för att bidra till att skapa attraktiva arbetsplatser och god arbetsmiljö, samt en bra välfärd för invånarna, säger Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR.

Exempel på friskfaktorer är tidiga insatser och arbetsanpassning, systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen, rättvis och transparant organisation, närvarande och engagerat ledarskap samt delaktighet och inflytande bland medarbetarna.

SKR ihop med parterna samlar runt 4 000 företrädare för fack och arbetsgivare med uppdraget att arbeta med friskfaktorerna på sina respektive arbetsplatser för att kunna möta effekterna av bemanningskrisen och det tuffa ekonomiska läget.

– Det är ett unikt tillfälle att verkligen analysera sin verksamhet och arbetsplats. Vilka förutsättningar finns? Vad kan bli bättre i arbetsmiljön? Nu finns resurser att skjuta till för att jobba långsiktigt med friskfaktorer för att skapa friskare arbetsplatser, säger Heike Erkers.

Hon menar att facket har en viktig roll och ett inifrånperspektiv som är ovärderligt i arbetet för en friskare arbetsmiljö.

– Facket har en väldigt bra insyn i förhållandet på arbetsplatsen, och som förtroendevald har man ett viktigt uppdrag att ge röst åt medarbetarna och jobba tillsammans med arbetsgivaren för att åstadkomma förändring.

Varför gör ni detta just nu?

– Vi måste satsa på friska arbetsplatser alltid, men i kristider är det än mer viktigt. Att arbetsgivare och fack nu går ihop i en gemensam satsning är jättebra, även om det inte är tillräckligt. Man måste skjuta till mer resurser, hundra miljoner räcker inte, men det är en bra start och ett sätt för kommuner och regioner att visa sig från sin goda sida.

Läs också:

Varnar för nedskärningar i välfärden – ”Exceptionellt läge”

Fack och arbetsgivare som går ihop i gemensam satsning:

Akademikerförbundet SSR

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation

Sveriges Lärare

Akademikeralliansens representantskap

Kommunal

Vårdförbundet

Sveriges läkarförbund

Vision

Therese Johansson

Senaste nytt

Vi ses i Visby!

ALMEDALEN Akademikern håller i två panelsamtal där p...
8 juni, 2023

Skillnader i distansarbete mellan yrkesgrupper – ”Fö...

ARBETSMILJÖ Hur påverkas arbetsmiljön av distansarbete...
5 juni, 2023

Var fjärde ung tjej har svåra besvär av psykisk ohälsa

PSYKISK OHÄLSA Psykisk ohälsa vanligt förekommande bland ...
2 juni, 2023

Spotify: Vi måste skapa trygghet – rädda människor p...

HR På Spotify brukade många problem lösas gen...
31 maj, 2023


Läs även

Så mycket bör du tjäna – kolla om du ligger rätt i lön

LÖN Dags att förhandla eller söka nytt jobb? K...
22 maj, 2023

Varnar för nedskärningar i välfärden – ”Exceptionell...

EKONOMI Såväl SKR som Akademikerförbundet SSR varn...
16 maj, 2023

Orimliga krav på effektiviseringar

KRÖNIKA Ambitionsnivån ska höjas och verksamheten ...
15 maj, 2023

Nytt pensionsavtal ger möjlighet för avsättningar ti...

PENSION Fack och arbetsgivare är överens om ett ny...
11 maj, 2023