Trygghetssystem

Akademikern
Allt fler blir sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Nya rekommendationer ska göra det lättare att anpassa sjukskrivningen efter varje patients speciella situation.
Psykisk hälsa
Akademikern
Foto: Mostphotos.

Så maxar du pensionen

I dag på tjänstepensionens dag kan det vara värt att ägna den en extra tanke. Utan den blir det knapert på ålderns höst. Akademikern listar sju tips som ger mer i plånboken.
Trygghetssystem
Akademikern
Socialförsäkringsministern sa på tisdagen ja till parternas förslag för att minska de höga sjuktalen. Medlemmarna ska märka av ett tydligare arbetsmiljöarbete.
Arbetsmiljö
Akademikern
Hur påverkar psykisk ohälsa arbetsförmågan? Och vad behöver chefer lära sig för att stötta anställda? Forskaren Monica Bertilsson och hennes team ska rusta cheferna för framtidens arbetsplatser.
Psykisk hälsa
Hoten mot Försäkringskassans personal har ökat. Under 2015 anmäldes historiskt många incidenter där våld, trakasserier och hot om självmord förekom.
Arbetsmiljö
Akademikern
Deltidsarbete får större effekter på pensionen än vad som syns i lönekuvertet. Särskilt för välavlönade grupper, visar en ny undersökning.
Nyhet
Akademikern
Regeringen skrotar rehabiliteringsgarantin efter omfattande kritik. Istället satsas 1,5 miljarder kronor för att bland annat stärka vårdens roll i rehabiliteringen.
Hälso- och sjukvård
Akademikern
Regeringen vill ge organisationer som arbetar med att stödja brottsoffer bättre förutsättningar. Nu har man beslutat att minst 75 procent av Brottsofferfondens medel ska gå till ideella verksamheter.
Socialt arbete
Akademikern
Sjukfrånvaron fortsätter att stiga i Sverige. Regeringen genomför därför en stor satsning på ökad hälsa. Nu får Försäkringskassan i uppdrag att stärka sin handläggning.
Trygghetssystem
Akademikern
De senaste åren har andelen personer i Sverige som får långvarigt ekonomiskt bistånd blivit fler. Men nu har ökningen planat ut. De regionala skillnaderna är emellertid stora, visar Socialstyrelsens öppna jämförelser.
Trygghetssystem