Hälso- och sjukvård

Akademikern
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet. Annika Strandhäll.

Legitimation: Nu lämnar regeringen över propositionen

I dag lämnar regeringen över en proposition till riksdagen där de föreslår legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. En sak som Akademikerförbundet SSR länge kämpat för.
Akademikern
Akademikern
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet. "Viktigt att tydliggöra den centrala roll kuratorer spelar i arbetet mot psykisk ohälsa", säger socialminister Annika Strandhäll i ett uttalande.

Regeringen föreslår legitimation för kuratorer

Legitimation för kuratorer inom hälso- och sjulvården ska införas 2019, det föreslår regeringen i dag. ”Fantastiskt att vi nästan är i hamn”, säger Josefine Johansson på Akademikerförbundet SSR.
Akademikern
Akademikern
Regeringen vill stärka socialtjänsten och hälso- och sjukvården och har därför inrättat ett nytt kunskapscenter för ensamkommande barn och unga. Socialstyrelsen ska hålla i trådarna.
Akademikern
Akademikern
Foto: Jessica Segerberg.

Han står på patientens sida

Cancer ställer livet på sin spets. Socionomen Markus Carlsson följer unga patienter på en resa mellan liv och död. Han är Sveriges första aktivitetskoordinator på en cancerklinik.
Karriär
Akademikern
Foto: Mostphotos.

Ett steg närmare legitimation

Nu ska en utbildning som ska ge kuratorer i hälso- och sjukvården legitimation tas fram. Det beslutade regeringen på torsdagen.
Socialt arbete
Akademikern
En femtedel av alla barn säger sig ha utsatts för någon form av misshandel, visar en ny avhandling från Karlstad universitet. Och det är oftast till jämnåriga som utsatta barn vänder sig för att berätta.
Socialt arbete
Akademikern
Sociala medier har ökat arbetsbelastningen för skolkuratorerna de senaste åren, visar en ny undersökning. Det saknas riktlinjer för hur man ska hantera de nya problemsituationer som medierna skapar, menar Helena Ekholm från Sveriges skolkuratorers förening.
Psykisk hälsa
Akademikern
Det saknas kunskap om unga som begår självmord eftersom att långt ifrån alla söker hjälp för självmordstankar innan det sker. Nu lanseras ett stöd för att kommuner oftare ska analysera vad som lett fram till dödsfallet.
Psykisk hälsa
Akademikern
Kvinnor är mer utsatta än män när det gäller sjukfrånvaro. Trots det godkänns mäns arbetsskador dubbelt så ofta. Nu ska regeringen utreda arbetsskadeförsäkringen för att jämna ut könsklyftan.
Arbetsmiljö
Tydliga beslut, inte för stora förändringar och tät dialog mellan medarbetare och chefer under genomförandet. Det stärker den psykiska hälsan vid omorganisationer, visar en ny studie.
Arbetsmiljö